Date User Change
Feb 14 2012, 16:05 fireattack parent:none←47125
Oct 27 2008, 17:56 petopeto parent:47125←none
Oct 27 2008, 14:17 Roc-Dark rating:s, +clannad +fujibayashi_kyou +fujibayashi_ryou +furukawa_nagisa +ibuki_fuuko +ichinose_kotomi +okazaki_tomoya +sakagami_tomoyo +sunohara_youhei