Date User Change
May 01 2010, 00:08 Aurelia +partial_scan -aozora_no_mieru_oka -hayami_iori -izumi_tsubasu
Nov 16 2009, 15:13 VorpalNeko -shown, +aozora_no_mieru_oka +hayami_iori +izumi_tsubasu -tagme
Nov 09 2008, 07:00 admin2 parent:48723, rating:q, +tagme