Date User Change
Oct 03 2013, 23:43 VorpalNeko +pointy_ears
Mar 26 2012, 03:34 Inferno +dress +feet +garter +guitar, source changed from none to [Valis Kokkyou Keibitai (Tsuyuki)] Lateral Records 2
Mar 26 2012, 03:28 fireattack +valis_kokkyou_keibitai -varis_kokkyoukeibitai
Sep 07 2010, 13:23 fireattack -lateral_records_2
Sep 07 2010, 13:22 fireattack +varis_kokkyoukeibitai
Apr 21 2009, 12:32 Aurelia +hirano_katsuyuki -katsuyuki_hirano
Jan 02 2009, 20:19 tengokuno rating:s, +elf +katsuyuki_hirano +lateral_records_2 +monochrome