Date User Change
Jul 02 2011, 12:28 cyberwire +satou_taeko -sato_taeko
Mar 24 2010, 22:39 blooregardo +sato_taeko +shimozima_makoto
Feb 15 2010, 21:28 blooregardo -kages
Feb 15 2010, 20:17 Brufh +kages
Jun 12 2009, 10:48 Aurelia -2009
Feb 24 2009, 16:22 Lua +namikaze_minato
Jan 16 2009, 22:34 blooregardo rating:s, +2009 +calendar +hatake_kakashi +male +naruto +naruto_shippuden +uzumaki_naruto