Date User Change
Dec 05 2019, 01:51 moonian parent:450436←none, +inou_shin -shiimai
Dec 04 2019, 22:17 Trit +matsuura_kanan +seifuku +shiimai +tsushima_yoshiko
Dec 04 2019, 21:26 drop rating:q, +love_live!_sunshine!!