Date User Change
Oct 18 2009, 20:56 Waki_Miko +tougou_rin -tougo_rin
Mar 07 2009, 03:27 petopeto -shown
Mar 07 2009, 03:25 petopeto parent:0←65178
Mar 07 2009, 01:05 Waki_Miko parent:65178, rating:q, +akaiito +asama_sakuya +binding_discoloration +fujiwara_mikage +fujiwara_nozomi +hal +hatou_hakuka +hatou_kei +hatou_yumei +monochrome +nara_youko +obana +scanning_artifacts +senba_uzuki +sketch +tougo_rin +wakasugi_tsuzura +yuri