Date User Change
Jun 27 2009, 05:45 fireattack +amaduyu_tatsuki -tatsuki_amaduyu
Mar 14 2009, 10:35 vistigris +touka
Mar 14 2009, 07:59 CrazyDan +aruruu +eruruu +hakuoro +urutori
Mar 14 2009, 07:37 Riven rating:s, +binding_discoloration +cropme +tatsuki_amaduyu +utawarerumono