Date User Change
Jul 04 2010, 03:37 petopeto -lowres
Jun 27 2010, 07:03 midzki +lowres
Feb 22 2010, 04:45 midzki +ito_noizi -noizi_ito
Aug 31 2009, 22:02 VorpalNeko +komorebi_ni_yureru_tama_no_koe -komorebi_ni_yureru_tamashii_no_koe
May 02 2009, 11:00 brigfox +noizi_ito -ito -noizi
May 02 2009, 10:59 brigfox +dress +ito +komorebi_ni_yureru_tamashii_no_koe +noizi -komorebi_ni -noizi_ito -yureru_tamashii_no_koe
May 02 2009, 10:58 brigfox +komorebi_ni +yureru_tamashii_no_koe -koe -komorebi -ni -no -tagme -tamashii -yureru
May 02 2009, 10:58 brigfox +koe +komorebi +ni +no +sui +tamashii +yureru
Apr 26 2009, 13:28 Radioactive rating:s, +noizi_ito +tagme