Date User Change
Jun 11 2011, 07:03 Inferno +seifuku +tateishi_kiyoshi -maison_ikkoku -shiwasu_takashi
Jun 06 2009, 11:42 vistigris -loli
Jun 06 2009, 07:24 fireattack rating:s, +loli +maison_ikkoku +shiwasu_takashi, source: http://img02.pixiv.net/img/shiwasutakashi/4476155.jpg