Date User Change
Aug 17 2011, 03:21 Inferno +kimono, source changed from Kenko Zenrakei Suieibu Umisho to Kenko Zenrakei Suieibu Umisho
Sep 27 2010, 11:32 midzki +vector_trace -vector
Feb 18 2008, 04:40 vistigris +vector -vector_trace
Jan 10 2008, 06:18 admin2 -umisho
Nov 14 2007, 04:18 jxh2154 +ninagawa_amuro +vector_trace -amuro -ninagawa -vector
Sep 25 2007, 07:02 Soniti +kenko_zenrakei_suieibu_umisho -zenrakei_kenko -zenrakei_suieibu_umisho
Sep 25 2007, 07:01 Soniti +zenrakei_kenko +zenrakei_suieibu_umisho -kenko -suieibu -zenrakei
Sep 21 2007, 21:59 Zirgo +vector
Sep 21 2007, 21:57 Zirgo rating:s, +amuro +kenko +ninagawa +suieibu +umisho +zenrakei, source: Kenko Zenrakei Suieibu Umisho