Date User Change
Mar 23 2014, 02:18 Inferno +chinadress +disc_cover +kimono +lolita_fashion +thighhighs +wa_lolita +waitress +zero_(ne_pon_rai_pon) -zero
Nov 24 2009, 01:30 Inferno +hazumi_rio +sugiyama_genshou +suzuhira_hiro
Nov 24 2009, 00:36 Inferno +karin_(ne_pon_rai_pon) +maron_(ne_pon_rai_pon) -karin -lime -maron
Nov 24 2009, 00:35 Inferno +cocoa +kahlua +karin +maron +zero
Apr 06 2009, 14:41 Aurelia -navel -tagme
Sep 02 2008, 01:08 admin2 +nishimata_aoi -aoi_nishimata
Aug 23 2008, 01:26 Davison +tagme
May 29 2008, 06:40 An-chan +aoi_nishimata +ne_pon_rai_pon -pon
Sep 25 2007, 14:09 freedoleen rating:s, +lime +navel +pon