Date User Change
Jun 11 2010, 15:45 Inferno +tanaka_masayoshi -masayoshi_tanaka
Jun 11 2010, 15:45 Inferno +masayoshi_tanaka +skirt_lift +thighhighs, source changed from none to Toradora! CD "Orange"
Sep 13 2009, 08:08 SciFi rating:s, +aisaka_taiga +kawashima_ami +kushieda_minori +toradora!