Date User Change
Oct 05 2008, 14:22 CrazyDan +goshuushou-sama_ninomiya-kun -goshuushousama_ninomiya_kun
Mar 30 2008, 05:47 kenw3m -tagme
Nov 18 2007, 08:37 jxh2154 +monochrome
Nov 18 2007, 06:33 jxh2154 +tsukimura_mayu
Nov 18 2007, 06:33 jxh2154 +ayakawa_hinako
Nov 18 2007, 04:56 admin2 rating:s, +goshuushousama_ninomiya_kun +tagme