Date User Change
Oct 05 2008, 14:21 CrazyDan +goshuushou-sama_ninomiya-kun -goshuushousama_ninomiya_kun
Nov 18 2007, 08:37 jxh2154 +monochrome
Nov 18 2007, 06:29 jxh2154 +houjou_reika +tsukimura_mayu -tagme
Nov 18 2007, 04:59 admin2 rating:s, +goshuushousama_ninomiya_kun +tagme