Date User Change
Dec 11 2009, 17:04 VorpalNeko +relationship_chart
Oct 09 2009, 19:08 VorpalNeko +mikanagi_hiroshi +rokuyou_isamu +takamine_jin +tsujimura_seiji
Oct 09 2009, 19:01 VorpalNeko +kirihara_souko -kirihara_soko
Oct 09 2009, 19:00 VorpalNeko +sugina_miki
Oct 08 2009, 20:21 VorpalNeko +hiyama_akane +kirihara_soko +minakami_narumi +nanatsuki_ai +nanatsuki_maya +nanatsuki_shion +nanatsuki_venio
Oct 08 2009, 19:50 Devard rating:s, +caucasus +innocent_grey, source: http://www.gungnir.co.jp/innocentgrey/products/pro_caucasus/download/index4.html