Date User Change
Apr 16 2013, 01:14 Lua +isurugi_raijuuta -isurugi_raijuta
Apr 16 2013, 01:13 Lua +tsukayama_yutarou -tsukayama_yutaro
Oct 11 2009, 03:49 Feito +isurugi_raijuta
Oct 11 2009, 03:40 Feito +tsukayama_yutaro
Oct 11 2009, 03:37 Feito +myoujin_yahiko
Oct 11 2009, 03:37 Feito +himura_kenshin +kamiya_kaoru -tagme
Oct 11 2009, 02:27 Feito rating:s, +rurouni_kenshin +tagme