Pool: Techno Fuyuno (Fuyuno Haruaki) - Seifukushoujo, Shifuku

テクノフユノ (ふゆの春秋) - 制服少女、私服