Pool: Mugenkidou A (Tomose Shunsaku) - Boku to Rinjinbu to Umi no Year