Pool: Cut a Dash!! & Blazer One (Mitsumi Misato & Amaduyu Tatsuki) - Sashie Zakki 3

misato mitsumi & Tatsuki amaduyu (CUT A DASH!! & Blazer One) in COMIC1☆3