Pool: Plant, Kemonomichi & Koyomiuta (Tsurui, Koyomi & Chihiro) - kachoufuugetsu