Pool: HEART-WORK (Suzuhira Hiro) - Natsu no rakugaki hon 2009