grandia grandia_iii male yoshinari_you yuki_(grandia)

Edit | Respond