robotics;notes seifuku senomiya_akiho sudo_shiemi yashio_kaito

Edit | Respond