Artist: deru06

URL https://www.patreon.com/kimoshi
URL https://www.facebook.com/kimoshi06
URL https://www.deviantart.com/deru06
URL https://twitter.com/deruderuderu06
URL https://www.pixiv.net/member.php?id=12593773
Aliases kimoshi