Artist: inoue takehiko

URL http://en.wikipedia.org/wiki/Takehiko_Inoue
URL http://www.itplanning.co.jp/
Aliases 井上雄彦