Artist: iwaki byou

URL http://img28.pixiv.net/img/i_byo/10733158.jpg