Artist: k-ko

URL http://i1.pixiv.net/img31/img/k-keiko/
URL http://www.pixiv.net/member.php?id=839659
URL http://honeydip417.blog57.fc2.com/
URL http://img31.pixiv.net/img/k-keiko/
Aliases k.y_ko, k.y子, k子