Artist: kakyouka

URL http://i2.pixiv.net/img06/img/kakyouka/
URL http://256limit.blog94.fc2.com/
URL http://www.pixiv.net/member.php?id=54020
URL http://img06.pixiv.net/img/kakyouka/