Artist: kinriki mantou

URL http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/creater.php?creater=1555
Aliases きんりきまんとう