Circle: matsumoto drill kenkyuujo

Alias for kazumi_yoshiyuki