Artist: mori yukiko

URL http://www7.atwiki.jp/anime_wiki/pages/9568.html
Aliases mori_sachito