Artist: sakayama shinta

URL http://i1.pixiv.net/img17/img/sakayama/
URL http://img17.pixiv.net/img/sakayama/
URL http://www.pixiv.net/member.php?id=303943
Aliases 茶菓山しん太