Artist: takayama toshiaki

URL http://i2.pixiv.net/img04/img/takayama7/
URL http://www.pixiv.net/member.php?id=37577
URL http://img04.pixiv.net/img/takayama7/