Artist: tayuya1130

URL http://img57.pixiv.net/img/tayuya1130/21871953.jpg
URL http://www.pixiv.net/member.php?id=2119953
URL http://i1.pixiv.net/img57/img/tayuya1130/