nphuongsun93 said:
Thanks~

Can you merge these two as well?
akizora_momidi
kokutou_(kazuakifca)
merged to akizora_momiji