erect_nipples hakurei_reimu porurin see_through touhou

Edit | Respond

That window/door makes no sense.
Radioactive said:
That window/door makes no sense.
It's a lantern.
Naked_Flame said:
It's a lantern.
That's supposed to be a lantern?
Radioactive said:
That's supposed to be a lantern?
I see it as a lantern.