alice_margatroid hakurei_reimu kozou shanghai touhou

Edit | Respond

Sakura-reimu said:
不能再美
Alice's eyes scare me though. Also don't know how to type chinese.
lyrick said:
Alice's eyes scare me though. Also don't know how to type chinese.
“爱丽丝的眼睛吓到我了”
嗯?会么,挺美的啊