dress konpaku_youmu saigyouji_yuyuko sword touhou uraziru

Edit | Respond

妖夢:食い物を寄越せ!
justou said:
妖夢:食い物を寄越せ!
O(∩_∩)O~違和感がない
There was also "artist:yukizumi_remon", dunno what's with both the names.
delfigamer said:
There was also "artist:yukizumi_remon", dunno what's with both the names.
Artist was tagged yukizumi_remon at danbooru.