This post belongs to a parent post.


130cm akina_suzutsuki kanojo-tachi_no_ryuugi kayou_chisato megane monochrome shirogane_akane shirogane_tobari togetsu_kotaro trap yuki_seseri yumihiki_honoka

Edit | Respond

Dovac? What is this 130cm tag?
130cm is a maker/brand of galgame.
which is better? alias 'their styles' to 'kanojo-tachi...', or erase it.