Artist: sato toshiya

URL http://img14.pixiv.net/img/sato-toshiya/
URL http://www.pixiv.net/member.php?id=197263