anthropomorphization dialga hikari_(pokemon) pokemon starshadowmagician

Edit | Respond

SCREW YOU HIKARI. You got this Dialga only for you...