Pool: Mitha - Seiran-iro no Kagi

青藍色の鍵―Mitha画集 (MOEOHセレクション)
Available from: Amazon Japan