capura.l eternal_phantasia heterochromia tatara_kogasa touhou

Edit | Respond

I'm going to pretend those are Kirby and some cousins.